Zależy nam na zapewnieniu najwyższego bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz informacje na ten temat.

Zgłaszając się do promocji (np. konkursu)  wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia promocji tj. np. wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz przekazania nagród. Dane są przetwarzane przez platformę komunikacji, Websoul, oraz organizatora promocji, którym jest firma, do której należy konto, na którym promocja został ogłoszony (firma). Dane mogą być przetwarzane poza granicami UE w zależności od wybranej przez uczestnika metody przekazania danych. W przypadku wygranej i przekazania danych adresowych są one przekazywane do firmy, oraz do firmy kurierskiej dostarczającej nagrody. Masz prawo do dostępu, prostowania, usuwania, ograniczania przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, przerwania przetwarzania, oraz usunięcia danych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych może uniemożliwić przesłanie nagrody. Dane są przetwarzane przez Websoul i firmę przez okres 6 miesięcy.

We wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi skontaktuj się pod adresem: privacy@websoul.pl.

To specjalny adres pod którym uzyskasz dodatkowe informacje i możesz swobodnie zarządzać swoimi danymi.