Agencja Social Media Websoul wygrała przetarg na działania w social media i pisanie informacji prasowych dla Ośrodka Rozwoju Edukacji.


19 września zakończył się przetarg na prowadzenie działań w social media i opracowywanie materiałów prasowych w projekcie podnoszenia jakości nauczania języków obcych, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji prowadzony przez Ministra Edukacji Narodowej.

Aby wziąć udział w przetargu należało spełnić szereg wysokich norm określonych przez Zamawiającego, w tym: posiadać wykształcenie wyższe, mieć conajmniej 2-letnie doświadczenie w redagowaniu tekstów edukacyjnych, posiadać bardzo dobrą znajomość programów graficznych i biurowych, wiedzę z zakresu marketingu internetowego oraz znać język angielski w stopniu pozwalającym na tłumaczenie krótkich tekstów.

Ponadto w celu dopuszczenia do przetargu należało wykazać się należytym wykonywaniem, poświadczonym przez usługobiorcę, w ostatnich 3 latach przynajmniej jednej podobnej usługi. Zamawiający przedstawił również wymagania co do zaplecza technicznego Wykonawcy, kadry potrzebnej do profesjonalnej obsługi zlecenia, jej zdolności do wykonania zleconych usług i zapewnienia terminowości.

W toku postępowania przetargowego Agencja Social Media Websoul zgłosiła swoją ofertę przedkładając stosowne dokumenty, które zostały przez Zamawiającego przyjęte potwierdzając, że Agencja Websoul spełnia wysokie wymagania stawiane firmom w przetargu.

Kryterium wyboru oferty spośród spełniających normy była cena. Oferta Agencji Websoul okazała się najniższa spośród spełniających warunki ofert co zapewniło Agencji Websoul wygranie przetargu.

Udział w przetargu potwierdził, że Agencja Social Media Websoul spełnia wysokie normy stawiane firmom zewnętrznym przez instytucje państwowe. Natomiast najniższa cena dowodzi, że Agencja Websoul specjalizująca się w marketingu społecznościowym, dzięki bogatemu doświadczeniu i kompletnemu zapleczu technologicznemu jest w stanie świadczyć specjalistyczne usługi na wysokim poziomie przy zachowaniu konkurencyjnych cen.