Agencja Websoul gościła na konferencji Marka Jutra zorganizowanej przez Poznańskie Powiązanie Kooperacyjne przy Wielkopolskim Instytucie Jakości, Wydział Filologii UAM oraz Centrum Naukowe Śniadeckich.
Konferencja poświęcona była nowym trendom w marketingu, w tym: experience design, mappingowi 3D, idei rent an artist oraz dostosowaniu programów nauczania kierunków humanistycznych do wyzwań XXI wieku. Oprócz interesujących wykładów odbyła się ciekawa dyskusja panelowa kontynuowana w kuluarach w otoczeniu prac Tomasza Jędrzejewskiego, Edwarda Krefta i Katarzyny Piweckiej.

Pełną relację z konferencji znaleźć można na naszym blogu.